พวงหรีดดอกไม้สด Mavellous II

Marvellous II

1,800 ฿

Product Description

– เบญจมาศเหลือง
– มัมเหลือง
– เยอบีร่า
– ใบเฟิร์น

*flowermatter ขอสงวนสิทธิในการเปลื่ยนแปลงชนิดและสีของดอกไม้บางประเภท ในกรณีที่ดอกไม้ขาดตลาด